Gå tillbaka

Nya Järnhästen Essence 2020

Nu har vi varit och fått introduktion på den nya häftiga Järnhästen essence som kommer ut 2020.

 

VARFÖR JÄRNHÄSTEN ESSENCE?

  • En mobil verktygsbärare som med sin flyttbara tyngdpunkt ger unika terrängegenskaper.
  • Ett maskinkoncept som snabbt kan omkonfigureras till flera användningsområden.
  • Hydrostatisk drivning som ger möjlighet till större motorer samt mjuk och flexibel drivning.
  • Fjärrstyrning via radio.
  • Hög hydraulkapacitet gällande både flöde och tryck.
  • Bättre lastutrymme för last och egna applikationer än jämförbara alternativ.
  • Ett lågt marktryck som ger minimala markskador.
  • Fungerar i mycket våt terräng och delvis under vatten.
  • Brett tillbehörsprogram för olika segment samt möjlighet för kund att själva komplettera med eg

 

Här har ni några filmer på hur den fungerar i olika underlag.

https://youtu.be/10gsMsSKyvM